Kalevalainen kansanparannus ja jäsenkorjaus

PERINTEET 

Kalevalainen kansanparannus perustuu vanhaan suomalaiseen perinnekulttuuriin. Ensimmäinen väitöskirja kansanparannusmenetelmien käytöstä löytyy Kuopion yliopistosta Gabriel Maxeniuksen tekemänä v. 1733. Elias Lönnrot keräsi tietoa kansanparannusmenetelmistä 1830-luvulla. Hänen keräämä tieto on kirjoitettu runomittaan jotta se on paremmin siirrettävissä sukupolvelta toiselle. 

Myös muita kansanlääkintään ja parantamiseen liittyviä väitöskirjoja: E. Pelkonen v. 1931, P. Arkko v. 1986, P. Meriläinen v. 1986, T. Vaskilampi v. 1992. 

Yleislääkärilehdessä (2/2010, vsk 25) on myös otettu kantaa positiivisesti Suomalaiseen kansaparannusperinteeseen. 

Kalevalainen jäsenkorjaus pohjautuu mobilisaatiohoitoon, joka kattaa tukielinsairauksien koko alueen. Kyseessä on vanha, tehokas ja hyvin elinvoimainen mestariparantajien sekä uusien Kalevalaisten jäsenkorjaajien käyttämä hoitomenetelmä. 

Kalevalainen jäsenkorjaustaito elää edelleen eri puolilla maatamme. Merkittävä osa väestöstämme käyttää siitä hyväkseen mm. tuki ja liikuntaelinvaivojen hoidossa, vaikka maassamme on erittäin kattava virallinen terveydenhoitojärjestelmä. Tämä osoittaa, että Kalevalainen jäsenkorjaus on tehokasta. Hoito on tuloksiin nähden edullista. Mikäli kyseiset hoidot olisivat laajemmin saatavilla, voitaisiin saada aikaan merkittäviä kansataloudellisia säästöjä. 

Osa maamme lääkärikuntaa tekee yhteistyötä perinteisten hoitomuotojen antajien kanssa ongelmissa, joihin koululääketieteen menetelmät eivät ole auttaneet. 

Kansanparannusperinne on säilynyt Pohjanmaalla mestariparantajien Olavi Mäkelän ja Pentti Penttilän ( – 20.04.2011) ansiosta. He ovat hoitaneet asiakkaita yli 40 vuoden ajan erilaisissa tuki- ja liikuntaelinongelmissa. Selän käsittelyn jälkeen on huomattu myös sisäelinvaivojen parantuvan (suolisto-, virtsatie-, sydän- ym. vaivat). 

Nykyään kansanlääkintäseura järjestää koulutusta ympäri suomea. 

Kursseilta valmistuu: ensimmäisenä vuonna oppipoikia, seuraavana vuonna heistä tulee kisällejä ja kolmannen vuoden jälkeen he ovat valmiita Kalevalaisia jäsenkorjaajia 

Lisätietoa: www.kansanlaakintaseura.fi